Obchodní právo

Zakládání a změny obchodních společností, obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé, směnky, zastupování klientů, vymáhání pohledávek.

Více
image01

Občanské právo a rodinné právo

Občanskoprávní smlouvy, uzavírání smírů, zastupování klietnů v dědickém řízení a ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů.

Více
image01

Nemovitostní právo

Právní služby při převodu nemovitostí, advokátní úschova, věcná břemena, nájemní a podnájemní smlouvy.

Více
image01

Pracovní právo

Pracovněprávní smlouvy, skončení pracovního poměru, konzultační a poradenská činnost, zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovněprávní problematikou.

Více
image01

Insolvenční řízení

Návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Více
image01

Trestní právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, sepisy trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání.

Více
image01

Rozhodčí řízení

Poskytování právních služeb při sepisu rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky, zastupování v řízení před rozhodčími orgány.

Více
image01

Odkazy

Obchodní rejstřík

Otevřít

Insolvenční rejstřík

Otevřít

Evidence úpadců

Otevřít

Nejvyšší soud ČR

Otevřít

Nejvyšší správní soud ČR

Otevřít

Ústavní soud ČR

Otevřít

Nejvyšší soud ČR

Otevřít

Notářská komora

Otevřít

Česká advokátní komora

Otevřít

Exekutorská komora

Otevřít

Katastr nemovitostí

Otevřít

Nahlížení do katastru nemovitostí

Otevřít

Portál veřejné správy

Otevřít

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Otevřít

Ministerstvo vnitra ČR

Otevřít